Loading...

Tin tức

Ứng dụng LiDAR trong khảo sát, số hóa và dựng mô hình 3d các công trình kiến trúc

Ngày:
19/03/2021

Lượt xem:

904

Trung tâm Quang điện tử nghiên cứu ứng dụng LiDAR trong khảo sát xây dựng mô hình 3D công trình. Với những kết quả thử nghiệm rất khả quan, Trung tâm Quang điện tử mong muốn mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa đơn vị với các tổ chức và cá nhân tại Việt Nam về hướng nghiên cứu, ứng dụng này.

Xem ngay